Главная

Сообщества Репозитория КГМУ

Недавно добавленные

 • Туремуратова, Д. Т. (2018-06-22)
  Цель исследования: Оценить факторы риска остеопороза у женщин, проживающих в городе Караганды. Задачи исследования: 1. Оценить распространенность остеопороза у женщин г. Караганды путем определения МПКТ. 2. Определить ...
 • Шакаримова, К.К.; Калиева, Г.Т.; Дюсенбекова, Б.Н.; Тауекелова, Т.М.; Маупашева, А.Б. (Журнал "Медицина и экология", 2018-05-25)
  Мақалада «Биология» мамандығының пәндеріндегі оқытушының жетекшілігімен білім алушылардың өзіндік жұмысын жүргізудің негізгі мәселелерін ұйымдастыру және бақылау көрсетілген. «Зоология», «Ботаника», «Жасуша биологиясы» ...
 • Бритько, В.В.; Калиева, Г.Т.; Татина, Е.С.; Рогова, Н.Р. (Журнал "Медицина и экология", 2018-05-25)
  Внедрение инновационных форм чтения лекций в Карагандинском государственном медицинском университете способствует активизации взаимодействия преподавателя и студентов в учебном процессе, творческой деятельности студентов, ...
 • Koishygarina, G.B.; Talaspekova, Y.P.; Zhalmakhanov, M.S.; Farooq, Umer (Журнал "Медицина и экология", 2018-05-25)
  The article discusses the expediency of application of simulation technologies with use of innovative methods of research-oriented learning RBL. The author focuses on the fact that the use of simulation technologies allow ...
 • Жаутикова, С.Б.; Жиенбаева, К.М.; Аринова, С.М. (Журнал "Медицина и экология", 2018-05-24)
  Мақалада ҚММУ-дегі қазақ топтарындағы инновациялық оқу әдістерін қолдану тәжірибесі туралы айтылған. Авторлар интеграцияланған оқу әдісінің маңыздылығын, мақсатын, өзара байланыстыру, өзара толықтыру мүмкіншіліктерін ...

Просмотреть больше