Просмотр по теме "e-learning"

Просмотр по теме "e-learning"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

  • Шакаримова, К.К.; Калиева, Г.Т.; Дюсенбекова, Б.Н.; Тауекелова, Т.М.; Маупашева, А.Б. (Журнал "Медицина и экология", 2018-05-25)
    Мақалада «Биология» мамандығының пәндеріндегі оқытушының жетекшілігімен білім алушылардың өзіндік жұмысын жүргізудің негізгі мәселелерін ұйымдастыру және бақылау көрсетілген. «Зоология», «Ботаника», «Жасуша биологиясы» ...

Поиск в Репозитории КГМУ

Просмотр

Моя учетная запись